Bilgi Eksikliği Hemşirelik Bakım Planı 2022 Verileri

0
İçeriğimizi oylar mısınız?
İçeriğimizi oylar mısınız?
Teşekkür Ederiz.

Bilgi eksikliği hemşirelik bakım planı hemşirelerin en çok kullandığı bakım planlarından biri. Hemşirelik tanıları içerisinde önemli bir yere sahip olan bilgi eksikliği tanısı sayesinde hastalardaki mevcut bilgi sorunlarını tespit ederek daha iyi bir hemşirelik bakımı verebiliyoruz.

Bilgi Eksikliği Hemşirelik Bakım Planı

Hemşireler bakım planı hazırlarken yalnızca mevcut hastalığa ve genel sağlık durumuna göre planlama yapmazlar. Hemşireler aynı zamanda demografik verileri ve diğer verileri göz önünde bulundurarak da bakım planı hazırlar.

Bilgi eksikliği bakım planı sayesinde aynı zamanda hemşirelerin önemli görevlerinden biri olan “eğitim görevini” de daha iyi planlayabiliyoruz. Bu nedenle bu içeriğimizde hem öğrenci hemşireler için hem de çalışan hemşireler için işe yarayacak bilgiler paylaştık.

Bilgi Eksikliği Hemşirelik Tanısı Etiyolojisi

Bilgi eksikliği yaşayan bireyleri incelediğimizde hemen hemen hepsinde benzer etiyolojik faktörlerin olduğunu görüyoruz. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Mevcut hastalık durumu hakkında yeterli bilgiye sahip olmama
 • Eğitim verilecek konuda yeterliliğin olmaması
 • Uygulamayı gerçekleştirmesi için yeterli deneyime sahip olmaması
 • Öğrenim durumu
 • Yaş
 • Algılama problemleri
 • Yeni sağlık durumuna uyum gösterememe
 • Yatış yapılan hastanenin ortamı
 • Anksiyete varlığı

Bilgi Eksikliği Hemşirelik Bakım Planı Tanımlayıcı Belirtiler

Bilgi eksikliği olan hastalar aynı zamanda çeşitli tanımlayıcı belirtiler gösterir. Bu bilgi eksikliği tanı ölçütleri sayesinde hastaya eğitim planlayabilir ve eğitim sonu başarıya ulaşabiliriz.

Bilgi eksikliği bakım planında kullanabileceğiniz başlıca tanı ölçütleri şu şekildedir;

 • Hastaların sözel olarak bilgisiz olduğunu ifade etmesi
 • Hastanın anksiyete belirtileri göstermesi
 • Hastanın mevcut durum ile başa çıkamaması
 • Önceki tedavilerin sonucunda kronik rahatsızlıkların tekrar ortaya çıkması
 • Hemşire tarafından verilen eğitimleri uygulayamama

Bilgi Eksikliği Hemşirelik Bakım Hedefleri

Daha önce enfeksiyon riski hemşirelik bakım planı içeriğimizde de anlattığımız gibi bakım planlarında bir hedefimizin olması gerekiyor. Bu durum bilgi eksikliği bakım planı için de geçerli.

Bu içeriğimize de göz atmanızı öneriyoruz:  Akut Ağrı Hemşirelik Bakım Planı Nanda

Bakım planı şablonunuza “hastanın mevcut hastalık durumu hakkında bilgili olması ve süreci kendi başına yönetebilmesi” yazabilirsiniz. Bu hedef doğrultusunda bilgi eksikliği girişimleri planlarsanız büyük oranda başarıya ulaşacaksınız.

Bilgi Eksikliği Hemşirelik Bakım Planı Girişimleri

Geldik içeriğimizin en önemli yerine. Bilgi eksikliği hemşirelik girişimleri nelerdir?

bilgi eksikliği hemşirelik girişimleri
bilgi eksikliği hemşirelik girişimleri

Bilgi eksikliği için bakım planı hazırlıyorsanız başlıca girişimlere ihtiyacınız var. Bu girişimleri şu şekilde sıralamamız mümkün;

 • Hastadaki bilgi eksikliği faktörleri incelenir
 • Hastanın eğitim konusunu nasıl daha iyi anlayabileceğini belirlenir
 • Sadece bilgilendirme yapılmaz, aynı zamanda mevcut risk faktörleri de belirlenir
 • Verilecek konuda güncel literatür taranır ve yeni eğitim planlamaları yapılır
 • Hastanın hastalığa dair bilgi gereksinimleri tanımlanır (tedavisi, diyeti, ilaçları ve hastalığa ait inançları gibi)
 • Söz konusu uygulamayı gerçekleştirmesi için hasta cesaretlendirilir
 • Hastaya mevcut sağlık durumu, tedavi, ilaçları, diyeti ve diğer konular hakkında bilgi verilir
 • Teknik beceri gerektiren uygulamalar hastaların motor gelişimi göz önünde bulundurularak uygulamalı bir şekilde anlatılır
 • Hemşire ve hasta arasında güven ortamı oluşturulur.

Bilgi Eksikliği Hemşirelik Bakım Planı Değerlendirme

Bilgi eksikliği hemşirelik girişimleri uygulandıktan sonra değerlendirme aşamasına geçmemiz gerekiyor. Bilgi eksikliği hemşirelik bakım planı değerlendirme aşamasında hedeflerinize ne oranda ulaştığınızı değerlendirmeniz gerekiyor.

Bilgi eksikliği hemşirelik bakım planı hemşirelik sürecinde çok önemli bir yere sahip olduğu için detaylı bir anlatım yapmak istedik. Dilerseniz hastane ortamında kullanabileceğiniz diğer NANDA hemşire tanılarına ve bakım planlarına göz atabilirsiniz.

İçeriğimizi oylar mısınız?
İçeriğimizi oylar mısınız?
Teşekkür Ederiz.
Leave A Reply

Your email address will not be published.