Nanda Düşme Riski Hemşirelik Bakım Planı

İçeriğimizi oylar mısınız?
İçeriğimizi oylar mısınız?
Teşekkür Ederiz.

Düşme riski hemşirelik bakım planı anksiyete hemşirelik bakım planı kadar sık kullanılan bir bakım planı türüdür. Bugünkü içeriğimizde hastanelerde sıkça tercih edilen hemşirelik bakım planlarından biri olan düşme riski hemşirelik tanısını ele aldık.

Düşme Riski Hemşirelik Bakım Planı Nanda

Hastaneye yatan birçok hastada düşme riski vardır. Bu risk kimi zaman hastane öncesinde ortaya çıkabildiği gibi kimi zaman da hastane ortamında görülür. Özellikle yaşlı hastalar düşme riski açısından oldukça risk altındadır.

Biz hemşireler düşme riski bakım planı hazırlarken mevcut durumları ve altta yatan faktörleri göz önünde bulundururuz. Bu çoğu zaman hastalarda ortaktır ve tespit edilirken güçlük çekilmez. Örneğin cerrahi sonrasında kan kaybı nedeniyle birçok hastaya düşme riski tanısı konulur.

Düşme Riski Hemşirelik Bakım Planı NANDA
Düşme Riski Hemşirelik Bakım Planı NANDA

Düşme Riski Hemşirelik Tanısı Etiyolojisi

Düşme Riski hemşirelik tanısı etiyolojisi içerisinde yer alacak faktörler şunlardır;

 • Serebral fonksiyonlarda değişim (doku hipoksisi, vertigo, senkop, vb.)
 • Mobilitenin bozulması (yürüyüşte dengesizlik, artritis, SVO, parkinsonizm, ekstremite kaybı, vb.)
 • Duyusal fonksiyonların (görme, işitme, koku alma, termal/dokunma, vb.) bozukluğu
 • Yorgunluk
 • Ortostatik hipotansiyon
 • Vestibuler (dengede) bozukluklar
 • Karotid sinüs senkopu
 • Çevredeki tehlikelerin farkında olmama (konfüzyon, hipoglisemi, depresyon, elektrolit dengesizlikleri, vb.)
 • Tonik-klonik hareketler (nöbet)
 • İlaçların (spesifik) duru merkezi ya da mobilite üzerine etkileri (diüretikler, ilaçlar, sedatifler, hipoglisemikler, vazodilatörler, antihipertansifler, vb.)
 • Alçı/tespit askıları, koltuk değneği, bastonlara/ yürüteçlere uyum yetersizliği
 • Kısa süreli belleğin azalması ya da kaybı
 • Hatalı yargılama (ilaçlar, alkol, stres, duyusal-motor bilişsel defisitler, vb.) Uzun süre yatak istirahati
 • Vazovagal refleks
 • Ev ortamındaki tehlikeler (merdivenler, yetersiz aydınlatma, kaygan zemin, vb.)
 • Otomatik tehlikeler
 • Yangın tehlikeleri
 • Ortamın yabancı olması (hastane, bakım evi, vb.)
 • Ayakkabıların uygun olmaması
 • Bakım vericinin/görevlinin dikkatsizliği
 • Yardımcı araçların (baston, koltuk değneği, yürüteç, vb.) uygun şekilde kullanılmaması
 • Kaza öyküsünün bulunması
Bu içeriğimize de göz atmanızı öneriyoruz:  Nanda Etkisiz Baş Etme Hemşirelik Bakım Planı

Düşme Riski Hemşirelik Bakım Planı Amaç

Düşme Riski hemşirelik bakımı amaçları şunlardır;

 • Hastanın travma riskini artıran faktörleri tanıması ve düşme korkusunda azalma olduğunu ifade etmesi.

İlginizi çekebilir: Enfeksiyon riski hemşirelik bakım planı

Düşme Riski Hemşirelik Bakım Hedefleri

Düşme Riski hemşirelik bakımı hedefleri şu şekildedir;

 • Hastanın düşme riski ortadan kalkacak
Düşme Riski Hemşirelik Bakım Planı Değerlendirme
Düşme Riski Hemşirelik Bakım Planı Değerlendirme

Düşme Riski Hemşirelik Bakım Planı Girişimleri

Düşme Riski hemşirelik bakımı girişimleri şu şekildedir;

Düşme Riski Hemşirelik Bakım Planı Girişimleri
Düşme Riski Hemşirelik Bakım Planı Girişimleri
 • Her yeni kabulde hastaya ortam hakkında bilgi verilir, çağırma sistemi açıklanır ve hastanın bunu kullanabilme yeteneği değerlendirilir.
 • Durumunu tanımlamak için, ilk birkaç gece hasta yakından izlenir.
 • Gece lambaları kullanılır. Hasta, geceleri yardım istemesi için cesaretlendirilir.
 • Gece yatağı en alçak düzeyde tutulur.
 • Koltuk değneği, baston, yürüteçler ve protezleri uygun şekilde kullanması, ayağına tam uyan ve tabanı kaymayan ayakkabılar giymesi söylenir.
 • Vertigoya neden olabilen ilaçların yan etkilerinin olup olmadığı değerlendirilir.
 • Hastaya kayan halı-kilim, paspasları ortamdan uzaklaştırma, zemini fazla cilalamama, banyoda tutunacak yerler yapılması, koridorlarda ve merdivenlerde tırabzan yapılması gibi konularda bilgi verilir.
 • Konfüzyonu olan hastalar için güvenlik önlemleri (alçak düzeyde, yan parmaklıkları kaldırılmış yatak kullanılması, alarm sistemi oluşturulması, vb.) oluşturulur.
 • Ortostatik hipotansiyon değerlendirilir ve azaltma teknikleri (pozisyonunu yavaş yavaş değiştirme, vb.) öğretilir.
 • Dehidratasyon ve vazodilatasyondan kaçınma (sıcak su doldurulmuş küvet banyosundan kaçınma, vb.) öğretilir.
 • Güç ve esnekliği artıran egzersizler öğretilir, ayak bileğini güçlendirici egzersizler günlük olarak uygulanır.
 • Hastaya haftada en az iki ya da üç kez yürüyüş yapması söylenir.

İçeriğimizi oylar mısınız?
İçeriğimizi oylar mısınız?
Teşekkür Ederiz.

Hemşirelik bakım planı için web sitemizde yer alan verilerden yardım alabilirsiniz.

Hemşirelik bakım planı hazırlarken girişimlere, planlamaya ve değerlendirmeye dikkat etmelisiniz.

Hemşirelik bakım planlarında NANDA tarafından önerilen hemşirelik tanılarını kullanabilirsiniz. Bu tanıları kısa bir araştırma sonucunda web sitemizde bulabilirsiniz.

Leave a comment