NANDA Güçsüzlük Hemşirelik Bakım Planı

0
İçeriğimizi oylar mısınız?
İçeriğimizi oylar mısınız?
Teşekkür Ederiz.

Hazırladığımız bu içerikte güçsüzlük hemşirelik bakım planı ile ilgili bilgiler verdik. Özellikle öğrenci hemşirelerin faydalanabileceği bu bakım planı ile hastaların birçok gereksinimi karşılanabilir.

Güçsüzlük Hemşirelik Bakım Planı Nanda

Güçsüzlük fiziksel ve psikolojik (anksiyete vb.) etmenlerin rol oynadığı bir durumdur. Hastaneye yatan birçok hastada gözlemlenen bu durum çoğu zaman kendiliğinden geçse de zaman zaman profesyonel sağlık çalışanlarına ihtiyaç duyulur.

Bu nedenle birçok hemşire bakım planı hazırlarken bu hemşirelik tanısını da göz önünde bulundurur. İçeriğimizin devamında güçsüzlük hemşirelik tanısı ile ilgili bilgiler verdik.

Güçsüzlük Hemşirelik Tanısı Etiyolojisi

Güçsüzlük hemşirelik tanısı etiyolojisi içerisinde yer alacak faktörler şunlardır;

 • İletişim kuramama (serebrovasküler olay, Guillain-Barre sendromu, entübasyon vb.)
 • Günlük yaşam aktivitelerinin yerine getirememe (serebrovasküler olay, servikal tarvma, miyokord enfarktüsü, ağrı vb.)
 • Rol sorumluluklarını yerine getirememe (cerrahi girişim, travma, artrit vb.)
 • Durumunun giderek daha kötüleşmesi (multiple sklerozis,terminal kanser, AIDS vb.)
 • Madde suistimali/bağımlılığı
 • Yaşam şeklinin kısıtlanması ve kontrol kaybı duygusu
 • Tedavi olabilir durumdan palyatif duruma geçme
 • Aşırı yeme örüntüsü
 • Kontrolü elinde tutma/kontrollü olmaya oldukça değer veren bir kişilik özelliğinde olma
 • Hastane ya da kurumsal sınırlamaların etkisi
 • Çaresizlik/acizlikle karakterize yaşam şekli
 • Onaylanmama/beğenilmeme korkusu
 • Bağımlılık gereksinimlerinin karşılanmamış olması
 • Sürekli olarak olumsuz geri bildirimler verilmesi
 • Uzun süreli istismarcı ilişki yaşama
 • Çoklu kayıplar (emeklilik, duyusal/motorsal defisitler, finansal kayıplar, önemli kişilerin kaybı vb.)

Güçsüzlük Hemşirelik Bakım Planı Amaç

Güçsüzlük hemşirelik bakımı amaçları şunlardır;

 • Hastanın durumları ve sonuçlarını etkileyebildiğini/ kontrol edebildiğini sözel olarak ifade etmesi
NANDA Güçsüzlük Hemşirelik Bakım Planı
NANDA Güçsüzlük Hemşirelik Bakım Planı

Güçsüzlük Hemşirelik Bakım Hedefleri

Güçsüzlük hemşirelik bakımı hedefleri şu şekildedir;

 • Güçsüzlüğe ait bulguların görülmemesi
Güçsüzlük Hemşirelik Bakım Planı NANDA
Güçsüzlük Hemşirelik Bakım Planı NANDA

Güçsüzlük Hemşirelik Bakım Planı Girişimleri

Güçsüzlük hemşirelik bakımı girişimleri şu şekildedir;

Bu içeriğimize de göz atmanızı öneriyoruz:  Deri Bütünlüğünde Bozulma Riski Hemşirelik Bakım Planı Nanda
Güçsüzlük Hemşirelik Bakım Planı Değerlendirme
Güçsüzlük Hemşirelik Bakım Planı Değerlendirme
 • Durumun alanlar (iş yaşamı/meslek, boş zaman aktiviteleri, rol sorumlulukları, ilişkileri vb.) üzerine etkisi incelenir.
 • Kayıpları (bağımsızlığın, rollerin ve gelirin kaybı vb.) paylaşmasına olanak sağlanır.
 • Kişisel güçlerini, değerini ve varlıklarını tanıması için yardım edilir ve kendini çaresiz-aciz biri olarak görmemesi için desteklenir.
 • Yapılan tüm işlemler, kurallar ve seçenekler açıklanır; soruları yanıtlamak için zaman ayrılır, kişinin sorularını unutmaması için aklına geldikçe not alması/yazması istenir.
 • Kişi durum, tedavi ve sonuçlar hakkında bilgilendirilir.
 • Sorular/ilgi duyulan şeyler tahmin edilerek bilgilendirilir.
 • Gerçekçi olarak, kişinin durumundaki olumlu değişimler belirtilir ve görmesi sağlanır.
 • Kararlarını kontrol etmesi için kişiye fırsat sağlanır.
 • Neyin nerede olacağına karar verme gibi karalarla, bireyin içerisinde bulunduğu çevreyi idare etmesine izin verilir.
 • Diğer sağlık ekibi üyelerinin de bireyin tercihlerine uymasını sağlamak için, bireyin özel seçimleri bakım planına kaydedilir.
 • Günlük olarak, durumdaki ilerleme /gelişmeleri tanıması/farkında olması sağlanır.
 • Kronik çaresizliği/acizliği olan bireyler için; öz-bakım sorumluluklarını alması için cesaretlendirilir; gerçekçi amaçlar oluşturması için desteklenir, kontrol edebileceği ve demeyeceği yaşam alanlarını ayırt etmesine yardımcı olunur ve kişiye başarılı olma fırsatları sağlanır.
 • Planlar ve seçenekler konusundaki tartışmalara katılımı sağlanır.
 • Değişimlere uyum sağlaması için zaman verilir. Kişinin durumu nasıl algıladığının anlaşılması için dikkatle dinlenir.

İçeriğimizi oylar mısınız?
İçeriğimizi oylar mısınız?
Teşekkür Ederiz.
Leave A Reply

Your email address will not be published.